Termografering

De fleste ved, at isolering af boligen er vigtig og heldigvis er langt de fleste huse og lejligheder isoleret. Men er isoleringen tilstrækkelig og optimal? Det er reelt kun de færreste, som ved om de "fyrer for fuglene" og bruger unødvendig mange penge på at opvarme boligen. Fejlkonstruktioner, utætheder og kuldebroer er andre meget kostbare problemer, som vi finder i selv relativt nyt byggeri.

Der er heldigvis hjælp at hente i form af termografering. Termografering foregår med avanceret måleudstyr, som er ekstremt varmefølsomt. Dvs. at måleren registrerer forskelle i den ifrarøde stråling, som afgives af alt. De infrarøde stråle har forskellige bølgelængder alt efter hvilken temperatur genstande har. varmeforskellene vises grafisk på måleudstyret og afslører selv de mindste temperaturforskelle.

Termografering er typisk:

  1. En invendig måling, hvor kuldebroer og utætheder bliver kortlagt. Ydervægge, vinduespartier, lofter, og de steder hvor væggene mødes med hhv. loft og gulv.
  2. En udvendig måling som viser hvor godt eller skidt ydermure, tagarealer, gavle, kviste mm. er isoleret. Desuden analyseres vinduespartier, soklen og etageadskillelser.