Til private

Mange brugere af fjernvarme er i den kedelige situation, at de ikke ved om deres installation er i orden. Har boligens radiatorer de rigtige dimensioner? Er returvandet nedkølet tilstrækkeligt? Har det varme vand i vandhanerne den rigtige temperatur? Hvad er bedst for os og hvad skal vi gøre? Spørgsmål er der nok af, for det kan være rigtigt svært at overskue sin fjernvarmeinstallation.

Derfro tilbyder Fjernvarmen en serviceordning som omfatter hovedeftersyn(ca. hvert 6. år) med nøje gennemgang af alle installatione, der har med varme og varmt brugsvand at gøre. Hertil kommer et servicetjek(ca. hvert 2. år) på fjernvarmeanlæggets driftstilstand og funktion. Generel energirådgivning er også en naturlig del af servicepakken.

Få efterset din fjernvarmeinstallation af en specialuddannet servicemontør godkendt af FjR-ordningen!

I forbindelse med ovennævnte opgaver følger der naturligvis også en professionel rådgivning med. Skulle der være ønske om skriftlig dokumentation er det også en helt naturlig følge af at konsultere RYDAL Termografi.