Til erhverv

Rydal Termografi udfører også termografering til erhverv. Alt fra store produktionsvirksomheder til små private virksomheder ønsker at undgå unødige udgifter i forbindelse med strømsvigt, brand eller anden skade grundet en fejl i el-installationen mv.

Der er i el-installationerne rigtig mange muligheder for at være på forkant med potentielle nedbrud, i form af termografering. Forkert dimensionering af kabler, løse forbindelser, slidte lejer på elektromotorene, dårlig opspænding af disse, med netop slidte lejer og aksler til følge.

Energipriserne er ikke just faldende, derfor vil det også være en rigtig god mulighed at få bygningerne termofotograferet for at finde potentielle lækager i form af kuldebroer, dårlige ovenlys vinduer, utætte porte og døre, det flade tag osv. Dette kan med fordel gøres både i administrative og produktions virksomheder. Alt dette kan være med til at bringe energiomkostningerne ned for virksomheden.